Türkçeciyiz biz
>

» Şiir Bilgisi

 
Şiir:1

Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır.

Şiir:2

Duygu, düşünce ve hayallerimizin uyumlu, ölçülü, ve sanatlı bir şekilde anlatılmasına şiir denir.

Şair:

Şiir yazan kişiye şair denir.

Dize (Mısra):

Şiirde her bir satıra dize (mısra) denir.

Dörtlük (Kıta):

Dört dizelik kümelere kıta (dörtlük) denir. İki dizeden oluşan kümelere de beyit denir.

Nakarat:

Bir şiirde her kıtadan sonra tekrarlanan dize ya da bölümlere nakarat denir?

Şiir Bilgisi

Şiir
Şair
Dize
Dörtlük
Marş
Nakarat


Ölçü
Hece ölçüsü
Aruz ölçüsü
Serbest şiir


Redif
Kafiye
Kafiye türleri

Yarım kafiye
Tam kafiye
Zengin kafiye
Cinaslı kafiye


Kafiye şeması
Düz kafiye
Çapraz kafiye
Sarma kafiye


Şiir türleri
Lirik şiir
Epik şiir
Didaktik şiir
Pastoral
Satirik şiir


Söz sanatları
Kişileştirme
Benzetme
Abartma