Türkçeciyiz biz
>

ŞAİR VE YAZAR KÖŞEMİZ

http://ramazanates.com

Türkçe Temaları

Türkçe Dersi, Tema Sunuları


TÜRKÇE DERSİ 6. SINIFLAR PERFORMANS ÖDEVLERİ DEĞERLENDİRME Ö

TÜRKÇE DERSİ  6. SINIFLAR PERFORMANS  ÖDEVLERİ   DEĞERLENDİRME Ö |  görsel 1
                BÜYÜKKIŞLA  Ş.N.D   İLKÖĞRETİM OKULU   TÜRKÇE DERSİ  6/A  SINIFI PERFORMANS  ÖDEVLERİ   DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ( RUBRİK)     ADI   SOYADI                                                Nurettin SÖNMEZ Türkçe Öğretmeni   Esra ÜNALAN                                              Elif ŞAHİN                                            Bahattin AKBULUT                                           Duran BOZKURT  Merve KARLITEPE Hülya BÖYÜK Yeter ERDOĞAN          ...

Değerlendirme Ölçekleri (RUBRİC)

Değerlendirme Ölçekleri (RUBRİC) |  görsel 1
Heidi Goodrich dereceleme ölçeklerini şöyle tanımlamaktadır: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. İyi bir ölçek ulaşılması beklenen niteliklerin kabul edilebilirle yetersiz nitelemeleri arasındaki derecelerini belirtir. Niçin dereceleme ölçekleri kullanıyoruz? · Hem öğretmen hem de öğrenci için net bir kalite tanımı verir · Öğrenciler dereceleme ölçeği kullanarak düzenli bir biçimde kendi çalışmalarını değerlendirmeye başladıklarında ürettikleri ürünlerin sorumluluğunu daha yoğun olarak duyarlar. · Dereceleme ölçekleri öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunurlar. Öğretmenlerin öğrencilere aldıkları puanın altında yatan faktörleri açıklamaları, neleri geliştirmeleri gerektiği hakkında geribildirimde bulunmalarını kolaylaştırır. · Çocuklarının çalışmalarına yardımcı olmak isteyen velilerin işlerini kolaylaştırır, çünkü onlar ölçeklerde belirtilen ölçütler yoluyla başarılı olmak için çocuklarının neleri yapmaya gereksinim duydukları hakkında da bilgilendirilmiş olurlar. · Öğrencilerin çalışmalarına ışık tutmak için “mükemmel”, “ortalama” ve yetersiz çalışmaların nitelikleri ölçeklerde açıkça belirlenmiştir. Dereceleme Ölçeği geliştirme Aşamaları :Öğretmenin ne öğretmek istediğini ve öğrenci öğrenmeleriyle ilgili beklentilerini netleştirmesini sağlar. · Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi: Öğrencilerinizin neyi ne kadar anladıklarını saptamak amacıyla mı, yoksa belli bir program geliştirme amacıyla m...

Ürün seçki dosyası

Ürün seçki dosyası |  görsel 1
  Öğrencinin, bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri ve başarılarını yansıttığı koleksiyonudur. Bu koleksiyonun içeriğinin belirlenmesinde öğrenci de etkin olmalıdır.Ürün Seçki Dosyası Kullanmamızın Nedenleri; · Eğitimle Ölçme Arasında Kopukluk Olmasını Önler · Tasarımı Oldukça Kolaydır · Yeni Öğretme Becerilerinin Gelişmesini Destekler. · Doğrudan Gözlenebilir. · Destekler · Tüm Öğretilenlerin Belgelerini İçerir · Öğretmen, Öğrenci ve Aile Arasındaki İletişimi Artırır · Gelişimsel Bir Bakış Açısı Sağlar · Öğrencinin Çaba Göstermeye Değer Öğrenme Çıktılarını Destekler · Hedefleri aydınlatır, öğrencinin yeteneklerinin profilini verir. · Öğrencinin gelişme için gösterdiği çabayı yansıtır. · Çeşitli beceri alanlarını kapsar · Öğrencinin kendi öğrenmesinin farkında olmasını sağlar · Farklı niteliklere sahip öğrencilerden oluşan bir sınıfta, bireyselliğin yitip gitmesini önler. · Etkin ve bağımsız öğrenciler geliştirir · Öğrenciler ürün seçki dosyası seçeneklerini belirlemeli ve kanıtlamalı, öğrenme hedeflerini saptamalıdır. · Öğrenme ve başarı için gerekli güdülenmeyi sağlayabilir. · Güdülenme sonunda öğrencilere, başarılarını kanıtlama gücü ve yetkisi verir. · Öğretmen ve öğrenci iletişiminin gelişmesine fırsat verir · Öğretmene, her öğrencisini tanıma fırsatı verir. Öğrenme hedeflerinin birlikte saptanması, ilişkiyi geliştirir. ÜRÜN SEÇK...

Performans Ödevi Değerlendirmesi

Performans Ödevi Değerlendirmesi |  görsel 1
  Performans değerlendirmesi, öğrencilere bilgi, beceri ve zeka alışkanlıklarını uygulayabilecekleri,anlayışlarını gösterebilecekleri durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. Bu değerlendirmeler, süreç içine yayılmışlardır, gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadırlar. Performans değerlendirmesinde öğrenciler; kendi kendini değerlendirme, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın daha geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma, oluşturulan ölçütlere göre yeterlilik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Öğrenciler işbirliği kurarak çalışmaya teşvik edilirler. Standartların rolü:Standartlara bağlı eğitim, hızla gelişen bir harekettir, Standartlara bağlı eğitim öğrencilerin ne bilmesi ve yapması gerektiğinin açık olarak tanımlanmasını içerir. Standartlara dayalı eğitim hareketi, öğrencilerin belirli bilgi ve becerileri kazanmasının tek yolunun bu düzeye uygun performans düzeyinde öğrenme ortamları yaratma olduğu düşüncesinden ortaya çıkmıştır. İçerik standartlarına karşı yaşam boyu öğrenme standartları: İçerik standartları belirli bir alana bağlı olan bilgi ve becerileri ifade etmektedir. Örneğin,"sayılardaki temel ilkeleri anlar ve uygular" gibi bir standart, içerik standardıdır çünkü sadece matematik ile ilgilidir. PERFORMANS NASIL DEĞERLENDİRİLİR? Performans ödevlerini, tamamlamak için uzun bir süre gereklidir. Araştırma ve teori, en derin öğrenmenin öğrenciler, içeriğin daha derinlemesine anlatım ve araştırma basamaklarına katıldıklarında ortaya çıktığını söylemektedir.. Her basamak yeni görüş ve öğrenmeleri ortaya çıkarmaktadır. Öğrenciler ,böyle ödevlerde iki, üç ve...

Proje ödev kapakları - Performans Ödevi Kapak Örnekleri

    Aşağıda resimlerde gördüğünüz kapaklardan tam 300 tanesi en altta bulunan linklerde. İNDİR •DepositFiles •zSHARE   ...