Türkçeciyiz biz
>

ŞAİR VE YAZAR KÖŞEMİZ

http://ramazanates.com

Türkçe Temaları

Türkçe Dersi, Tema Sunuları


Ürün seçki dosyası

Ürün seçki dosyası |  görsel 1
  Öğrencinin, bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri ve başarılarını yansıttığı koleksiyonudur. Bu koleksiyonun içeriğinin belirlenmesinde öğrenci de etkin olmalıdır.Ürün Seçki Dosyası Kullanmamızın Nedenleri; · Eğitimle Ölçme Arasında Kopukluk Olmasını Önler · Tasarımı Oldukça Kolaydır · Yeni Öğretme Becerilerinin Gelişmesini Destekler. · Doğrudan Gözlenebilir. · Destekler · Tüm Öğretilenlerin Belgelerini İçerir · Öğretmen, Öğrenci ve Aile Arasındaki İletişimi Artırır · Gelişimsel Bir Bakış Açısı Sağlar · Öğrencinin Çaba Göstermeye Değer Öğrenme Çıktılarını Destekler · Hedefleri aydınlatır, öğrencinin yeteneklerinin profilini verir. · Öğrencinin gelişme için gösterdiği çabayı yansıtır. · Çeşitli beceri alanlarını kapsar · Öğrencinin kendi öğrenmesinin farkında olmasını sağlar · Farklı niteliklere sahip öğrencilerden oluşan bir sınıfta, bireyselliğin yitip gitmesini önler. · Etkin ve bağımsız öğrenciler geliştirir · Öğrenciler ürün seçki dosyası seçeneklerini belirlemeli ve kanıtlamalı, öğrenme hedeflerini saptamalıdır. · Öğrenme ve başarı için gerekli güdülenmeyi sağlayabilir. · Güdülenme sonunda öğrencilere, başarılarını kanıtlama gücü ve yetkisi verir. · Öğretmen ve öğrenci iletişiminin gelişmesine fırsat verir · Öğretmene, her öğrencisini tanıma fırsatı verir. Öğrenme hedeflerinin birlikte saptanması, ilişkiyi geliştirir. ÜRÜN SEÇK...

Performans Ödevi Değerlendirmesi

Performans Ödevi Değerlendirmesi |  görsel 1
  Performans değerlendirmesi, öğrencilere bilgi, beceri ve zeka alışkanlıklarını uygulayabilecekleri,anlayışlarını gösterebilecekleri durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. Bu değerlendirmeler, süreç içine yayılmışlardır, gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadırlar. Performans değerlendirmesinde öğrenciler; kendi kendini değerlendirme, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın daha geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma, oluşturulan ölçütlere göre yeterlilik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Öğrenciler işbirliği kurarak çalışmaya teşvik edilirler. Standartların rolü:Standartlara bağlı eğitim, hızla gelişen bir harekettir, Standartlara bağlı eğitim öğrencilerin ne bilmesi ve yapması gerektiğinin açık olarak tanımlanmasını içerir. Standartlara dayalı eğitim hareketi, öğrencilerin belirli bilgi ve becerileri kazanmasının tek yolunun bu düzeye uygun performans düzeyinde öğrenme ortamları yaratma olduğu düşüncesinden ortaya çıkmıştır. İçerik standartlarına karşı yaşam boyu öğrenme standartları: İçerik standartları belirli bir alana bağlı olan bilgi ve becerileri ifade etmektedir. Örneğin,"sayılardaki temel ilkeleri anlar ve uygular" gibi bir standart, içerik standardıdır çünkü sadece matematik ile ilgilidir. PERFORMANS NASIL DEĞERLENDİRİLİR? Performans ödevlerini, tamamlamak için uzun bir süre gereklidir. Araştırma ve teori, en derin öğrenmenin öğrenciler, içeriğin daha derinlemesine anlatım ve araştırma basamaklarına katıldıklarında ortaya çıktığını söylemektedir.. Her basamak yeni görüş ve öğrenmeleri ortaya çıkarmaktadır. Öğrenciler ,böyle ödevlerde iki, üç ve...

Proje ödev kapakları - Performans Ödevi Kapak Örnekleri

    Aşağıda resimlerde gördüğünüz kapaklardan tam 300 tanesi en altta bulunan linklerde. İNDİR •DepositFiles •zSHARE   ...

Performans Ödevi-Görevi Nasıl Hazırlanır?

  PERFORMANS ÖDEVİ NEDİR? Kısa süreli yapılan çalışmalardır. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturulan cevap ve ürünlerdir.  Proje ödevlerinde öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük hayatta nasıl kullanacaklarını ortaya çıkarmaları istenir. Performans ödevlerinde öğrencilerin bilgiyi aynen aktarmak yerine, bilgiyi araştırıp edinme, düzenleme, kullanma, analiz ve sentez yapma gibi zihinsel süreçlerin izlenmesi gereklidir. PERFORMANS ÖDEVİ NASIL HAZIRLANIR? Performans ödevleri öğrencilerin bilgiyi nasıl kullandıklarını veya kullanıp kullanmadıklarını test etmek amacıyla verilen ödevlerdir. Bu ödevler verilirken öğretmen tarafından ödevle birlikte yönerge ve değerlendirme ölçütleri de verilir. Performans Ödevi Aşağıdaki Sıralamaya Göre Hazırlanır Konu ve beklenen performans dikkatlice okunur ve netleştirilir. Öğretmenin ödevle birlikte verdiği yönerge dikkatlice okunur. Ödevin niteliğine göre bir plan yapılır. Plan çerçevesinde veriler toplanır, matematiksel işlemler yapılır. Gerekli materyaller bulunur. Performans ödeviyle birlikte verilen performans değerlendirme ölçeğine göre bir performans raporu hazırlanır. Rapor teslim edilmeden önce performans değerlendirme ölçeğine göre kontrol edilir. Belirlenen sürede teslim edilir. Hazırlanacak Raporun İçeriği Performans ödevi hazırlanacak raporda bulunması gerekenler: *Performans ödevi kapak sayfası *Dersin adı *Ödev konusu *Beklenen performans *İçindekiler *Ödev planı (gerektiğinde) * Elde edilen yazılı, sözlü ve görsel materyaller * Tablolar ve grafikler * Grup ödevlerinde ödevi gerçekleştirenler (gruptaki ...

PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

  PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI 1 *Roman okuyarak özetini sunma. 2 *Öykü türünde bir yazı okuyup öğelerine göre inceleme. 3 *İstediği herhangi önemli günde törende okunmak üzere ‘günün anlam ve önemini bildiren yazı’ yazma. 4 *İmla kurallarının önemini kavrama ve gösterme. 5 *Kurgulayarak bir öykü yazma. 6 *Noktalama işaretlerini ve kullanım yerlerini gösterme. 7 *İlgilendiği bir yazar, şair ya da önemli birini tanıtma. 8 *Şiir defteri oluşturma, sınıfta arkadaşlarına tanıtma. 9 *Okuduğu bir öykünün, anının, serim düğüm, çözüm bölümlerini gösterme. 10 *Karikatür toplama, sınıf veya okul panosunda sergileme. 11 *Şiir yazma çalışması yapma. 12 *Seçtiği bir konuyla ilgili teknolojiyi kullanarak sunum yapma. 13 *Herhangi bir görsel malzemeyi sınıfta arkadaşlarına tanıtma. 14 *Masallarda vurgulanan çeşitli ögeler vardır ; bezelye, susam vb. İstediğiniz herhangi bir masalı inceleyerek ilginç ögeleri bulup, nedenlerini araştırınız. 15 *Okuduğu kitaplardan bir kitaplık oluşturma bunları sergileme 16 *Süreli bir yayını takip etme( dergi, gazete) güzel yazıları derleme. 17 *Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim etkinliklerine katılma, izleme, bunlarla ilgili duygu ve düşüncelerini belirtme. 18 *Kaset, cd, film gibi kaynaklardan kişisel bir arşiv oluşturma. 19 *Beğendiği bir atasözü, özdeyiş, deyimi açıklama. 20 *Yaşadığı ilginç bir anıyı sözlü/ yazılı olarak ifade etme. 21 *Seçtiği bir resme göre öykü oluşturma. 22 *Günlük tutma ve bunu tanıtma. 23 *Kompozisyon yarışmalarına katılma ve bunları biriktirme. 24 *Seçtiği bir dilbilgisi konusunu araştırma, sınıfta anlatma. 25 *Atatürk&rsq...