Türkçeciyiz biz
>

» S-Ş

Sabahattin Ali

Sabahattin Kudret Aksal

Sabri Ertem

Sabri Esat Siyavuşgil

Sadettin Nüzhet Ergun

Sadullah Paşa

Sait Faik Abasıyanık

Saffeti Ziya

Salâh Birsel

Salih Zeki Aktay

Samet Ağaoğlu

Samiha Ayverdi

Samim Kocagöz

Samipaşazade Sezai

Selahattin Batu

Selim İleri

Sermet Çağan

Sevgi Özel

Sevgi Soysal

Sezai Karakoç

Sinan Akyüz

Suat Derviş

Suat Taşer

Sunay Akın

Sunullah Arısoy

Susanna Tamaro

Suut Kemal Yetkin

Süleyman Çelebi (Divan Edebiyatı)

Süleyman Nazif

Süreyya Berfe

Stefan Zweig

Şair Eşref

Şemseddin Sami

Şemsi Belli

Şevket Rado

Şevket Süreyya Aydemir

Şeyh Galip (Divan Şairi)

Şeyhi (Divan Şairi)

Şeyhülislâm Yahyâ (Divan Şairi)

Şinasi

Şükûfe Nihal Başar

Şükran Kurdakul

Şükrü Elçin