Türkçeciyiz biz
>

ŞAİR VE YAZAR KÖŞEMİZ

http://ramazanates.com

Türkçe Temaları

Türkçe Dersi, Tema Sunuları


Masal Nedir?

Masal Nedir? |  görsel 1
Günlük hayattan sıyrılarak, insanların muhayyilelerinde tabiat ve gerçek dışı alemde yaşattığı kahramanların hikayesi. Sözlü nesir türüdür. Yazarları yoktur. Halk masallarına benzeterek ve aynı zamanda içlerine özel bir dünya görüşü konarak, belli yazarlar tarafından meydana getirilen masallara sun’i, yani "yapma masal" denir. İngiliz yazar Oscar Wilde, Danimarkalı Andersan ile Fransız Lafontaine bu tür masallarıyla tanınırlar. Türk edebiyatında on sekizinci yüzyıl yazarlarından Giritli Aziz Efendi, türlü kaynaklardan derlediği bu türden olan Muhayyelat’ını yazmıştır Masallar rüyaya benzer ve insanlardaki arzuları sembolleştirir. Çünkü hayatta mümkün olmayan ve çok istenen her şey masallarda gerçekleşiyor. Adalet, eşitlik, mutluluk, istenilen şekilde masal dünyasında bulunur. Mesela hor görülen bir keloğlan, kurnazlığı sayesinde şehzadeleri küçük düşürür. Fakir, öksüz bir kızcağız bir tarih cilvesiyle sultan oluverir. Yoksul birinin başına devlet kuşu konar. Masal dünyasında, gam, kasvet, çirkinlik, adilik yoktur. İyiler daima mükafata kavuşur, kötülereyse en adaletli cezalar verilir. Masalların bütün dünyaya yayılma gücü ve alanı çok geniştir. Ancak masalların ilk defa dünyanın hangi bölgesinde söylenildiğine dair elde kesin bilgi yoktur. Böyle olmasına rağmen masalların kaynağı, yani menşei ile ilgili bazı görüşler vardır. Bu görüşlere ilk yer verenler Alman masallarını toplayan Girimm Kardeşler olmuştur. Daha sonraki araştırmacılar Hindoloji, Antropoloji ve Mitolojiye dayanan görüşler ileri sürmüşler, her görüş&uu...

ANASAYFA

ANASAYFA |  görsel 1
  Halk Ozanları YAZAR VE ŞAİRLER KİTAP ÖZETLERİ                       Tiyatro Bölümü              Dil Bilgisi Rehberlik Belirli Günler ve Haftalar Edebiyat Bilgileri Şiir Bilgisi      EDEBİYAT:)         Edebiyat Nedir? Edebi Türler    Edebi Sanatlar Edebi Akımlar Türk Edebiyatı Dönemleri Sözlü Edebiyat Yazılı Edebiyat Divan Edebiyatı Halk Edebiyatı Tanzimat Edebiyatı Servet-i FünunEdebiyatı Fecr-i Ati Edebiyatı Milli Edebiyat Dönemi Cumhuriyet Edebiyatı 1940 Sonrası Edebiyatı Düşünceyi Geliştirme Yolları Anlatım Biçimleri Uyak ve Ölçü Nazım Biçimleri Çocuk Edebiyatı İstiklal Marşı Metinlerin Sınıflandırılması Dünya Edebiyatı Pratik Edebiyat Bi...