Türkçeciyiz biz
>

» Kafiye Şeması

 

 
KAFİYE ŞEMASI

Mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. Kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır.

1.Düz Kafiye Şeması: 

a----------
a---------- 
a----------
b---------- 

b---------
b---------
b---------
c---------

c---------
c--------- 

a--------- 
a--------- 
b--------- 
b--------- olmalı.

İftardan önce gittim Atik-Valde semtine-------a
Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,----a
Sessizdiler, Fakat Ramazan maneviyyeti-------b
Bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti-------------b2.Çapraz Kafiye Şeması:

a------- 
b------- 
a------- 
b------- 

c-------
d-------
c-------
d------- olmalı.

Hayran olarak bakarsınız da----------a 
Hülyanızı fetheder bu hali-------------b
Beş yüz sene sonra karşınızda--------a
İstanbul fethinin hayali--------------- b3.Sarma Kafiye Şeması:

a--------- 
b--------- 
b--------- 
a--------- 

c---------
d---------
c---------
d-------- olmalı.

İhtiyar, elini bağrına soktu,------a
Dedi ki: “İstanbul muhasara---b
Başlarken aldığım gaza yara---b
İçinden çektiğim bu oktu.-------a


4- Mani Tipi Kafiye Şeması

a-------
a-------
b-------
a-------

Tren gelir öterek----------a 
Kömürünü dökerek-------a
Ben anamdan ayrıldım-----b
Gözüm yaşım dökerek-----a